COMBILANSSIN TOIMINNAN LAAJENTAMINEN JA KIIREVASTAANOTOT TÄRKEÄ OSA PÄIVYSTYKSEN KUORMITUKSEN VÄHENTÄMISTÄ

Tulevissa aluevaaleissa olemme tärkeiden asioiden ääressä hyvinvointimme kannalta. Alueellisesti on olennaista huolehtia siitä, että apua on saatavilla nopeasti ja läheltä. Erityisen huomiota kaipaa päivystyksen kuormittuneisuus nykyisellään. Millä keinoin aluevaltuustossa voitaisiin vaikuttaa päivystyksen kuormittuneisuuteen ja avun tehokkaaseen tarjoamiseen alueen asukkaille?

Ensinnäkin, combilanssin toimintaa tulisi kehittää maakunnalliseksi. Raumalla ja Porissa tämä ikäihmisiä hoitava yksikkö on saanut paljon kiitosta osakseen. Combilanssi vähentää osaltaan päivystyksen kuormitusta, kun ikäihmisiä pystytään hoitamaan osassa päivystystä edellyttäviä tapauksia kotona. Siirtymätkään eivät ole aina helppoja päivystystä tarvitsevalla ikäihmisellä, joten combilanssin kaltaisella toiminnalla palvelun laatu paranee huomattavasti myös ikäihmisten kannalta.
Huomionarvoista on myös se, että palolaitos on monissa kunnissa suurin ensihoidon tuottaja. Myös sopimuspalokunnat osaltaan huolehtivat siitä, että apua on saatavilla nopeasti ympäri Satakunnan. Edellä mainituista syistä on äärimmäisen tärkeää huolehtia palo- ja pelastustoimen riittävästä rahoituksesta. Sopimuspalokuntia ja kyseisiä toimia ei saa missään nimessä unohtaa rahoitusta jaettaessa.
Hoidon saavutettavuuden kannalta maakunnallisesti tulisi panostaa nykyistä enemmän ilta-aikaiseen kiirevastaanottoon. Paikkakuntakohtaiset kiirevastaanotot helpottaisivat combilanssin tavoin avunsaantia paikkakunnasta riippumatta ja ikään katsomatta. Palveluntarve kiirevastaanotoille tulee kuitenkin kartoittaa paikkakunta kohtaisesti.
Edellä mainittujen lisäksi tulee huolehtia siitä että sosiaalitoimi ja terveydenhuolto tietävät, mitä toinen tekee, jotta toiminnasta saadaan vaikuttavampaa. Säästettäessä kotihoidossa tai palveluasumisessa lisääntyvät kustannukset joka askelmalla perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Mielestämme toimintaa tulee tehostaa, mutta se ei tarkoita lisää työtä samoilla resursseilla. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea oikeiden asioiden tekemistä, ja turhan työn karsimista. Asiakkaille nämä muutokset näkyvät laadukkaampana palveluna.
Henrika Palenius
varavaltuutettu
yhteiskuntatieteiden yo
Juha Lepistö
kiidättäjä, lääkäriauto
sairaanhoitaja YAMKKommentit

  1. By doing so, you're be} guaranteed that you will break break even and recoup all your roulette losses as quickly as you win only one guess. What I am about to explain may sound very boring to those who play roulette for the thrill of it. Now it's time to see what {you are|you're|you may be} supposed to do {once|as quickly as} your money is on the table. It's the simplest and safest method to study the 카지노 사이트 variations between the betting systems I'm going to highlight within the final chapter of this information.

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Suositut tekstit