Aluevaalit 2022

Aluevaaleissa kantavia teemojani ovat valinnanvapaus ja turvallisuus.

Valinnanvapaus korostuu erityisesti hoidon saavutettavuudessa: apua on saatava nopeasti ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus valita palveluntarjoaja. Perheille on tärkeä saada nopeasti apua esimerkiksi perheväkivaltatilanteissa, päihteiden ongelmakäytössä ja mielenterveysongelmissa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on nykytilanteessa panostettava erityisen paljon ennaltaehkäisevään työhön mielenterveys- ja päihdeongelmien suhteen.
Valinnanvapauden ja nopeamman avun mahdollistaa monituottajamalli, jossa palveluita voivat tuottaa julkisen ohessa sekä yritykset että järjestöt. Luonnollisesti palveluntuottajien laatukriteerien sekä seurannan tulee olla yhtenevää ja seurannasta tulee huolehtia riippumaton taho.
Turvallisuudessa puolestaan korostuu pelastustoimen toiminta ja rahoitus. Esimerkiksi sopimuspalokunnat tekevät pelastuslaitoksen ohessa ensiarvoisen tärkeää työtä ympäri Satakunnan. Tulevaisuudessa palo- ja pelastustoimen riittävästä rahoituksesta on pidettävä hyvää huolta.
Suoritan tällä hetkellä opintoja Tampereen yliopistolla ja yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi minun on määrä valmistua vuoden 2022 aikana. Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2011 asti. Vapaa-aikaani vietän kamppailu-urheilun parissa, mutta viime aikoina olen löytänyt itseni myös tanssimasta. Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi siperianhuskya ja kissa.Kommentit

Suositut tekstit