Rokotetodistus

Twitterissä on käyty runsasta keskustelua rokotetodistuksesta. Puolustavissa mielipiteissä keskiössä on esimerkiksi rokotetodistuksen vertailu ajokorttiin, talouden elvyttäminen ja rokotetodistuksen lyhytaikaisuus. 

 

Ohessa avaan omia näkemyksiäni aiheeseen liittyen.

 

Ajokortti ja rokotetodistus – tuoko todistus turvaa?

 

Erilaiset kurssit ja rajoitukset minimoivat riskiä joutua onnettomuuteen, joten turvallisuuden kannalta on täysin perusteltua vaatia ajokoulun suorittamista tai tiettyjen laitevalmistajien säädösten noudattamista erilaisten fyysisten ominaisuuksien perusteella. Myös rokote kiistatta vähentää taudin oirekuvaa sekä vähentää tehohoidon tarvetta rokotetussa väestössä eli minimoi riskejä. Tämä hyöty rokotetuilla tulee kuitenkin olemaan rokotteesta ilman rokotetodistustakin. Rokotetodistus sen sijaan luo yksilölle rokotettakin voimakkaamman illuusion siitä, että olemme turvassa kyseisessä rokotetussa yhteisössä toimien samalla kannusteena yksilölle unohtaa erilaiset suositukset ja rajoitukset.

 

Rokotetuillakin henkilöillä voi olla nenänielussa koronaviruksen variantti, jota hän levittää tietämättään ympäristöönsä. Ihmisen psykologia on tosiaan siitä mielenkiintoinen, että kokiessamme turvallisuuden tunnetta yhteisössä helposti sivuutamme – tai unohdamme - erilaiset turvallisuutta entisestään lisäävät suositukset ja rajoitukset. 

 

Ajokortti ja erilaiset pituussuositukset huvipuistonlaitteisiin ovat verrannollisia ennemmin itse rokotteeseen kuin rokotetodistukseen. Esimerkiksi kurssin myötä riskit on minimoitu ilman fyysisen kortin olemassaoloakin. Myöskään huvipuiston laitteeseen menevällä henkilöllä ei ole olemassa erillistä todistusta omasta pituudestaan vaan se tarkistetaan ennen laitteeseen menoa. Korostan tässä kohtaan, että rokotetut henkilöt ovat joka tapauksessa paremmassa turvassa kuin rokottamattomat. Miksi rokottamattomat tulisi asettaa entistä heikompaan asemaan Suomen maan rajojen sisällä lisäämällä heille rajoituksia, saati miksi rokotettuja ja ei-rokotettuja tulisi eritellä fyysisellä rokotetodistuksella? 

 

Valtarakenteet

 

Rokotetodistuksella luomme konkreettisesti oman rokotettujen yhteisön ja vahvistamme entisestään me – he asettelua rokotettujen ja ei-rokotettujen välille. En henkilökohtaisesti halua olla vahvistamassa tämän kaltaista polarisoitumista aiheen tiimoilta, saati luoda illuusiota turvallisuudesta rokotetodistuksen avulla. Pahimmillaan on mahdollista edistää varianttien leviämistä rokotetodistuksen kaltaisilla toimilla. Mitenkään siis vähättelemättä maahanmuuttopolitiikasta tutun me – he keskustelukulttuurin rantautumista rokotekeskusteluun.

 

Elinkeinon harjoittamisen vapaus ja vapaus valita

 

Kansantalous ja talous ovat varteenotettavia perusteluita koronatodistukselle. Käytännössä Satakunnassa en ole kuitenkaan tavannut yhtäkään yrittäjää, joka olisi ilahtunut siitä, että osa asiakkaista rajattaisiin heidän palveluidensa ulkopuolelle rokotetodistuksella, saati lisätään byrokratiaa tämän kaltaisilla toimilla. Olen saanut erillisen yhteydenoton jopa kulttuurialan vahvalta toimijalta, jossa on kiitelty minua omasta kannastani rokotetodistusta kohtaan. Mielestäni markkinalähtöinen mekanismi koronatodistuksen suhteen olisi hyväksyttävä vaihtoehto, jolloin yritykset saisivat päättää vaativatko asiakkailtaan esimerkiksi todistuksen rokotteesta tai testistä ennen tapahtumaan osallistumista. Tämän asian tulisi kuitenkin olla nimenomaan paikallisten yrittäjien päätettävissä, jolloin asiakas voi myös päättää millaisissa yrityksissä haluaa asioida. Kyseisellä linjauksella turvattaisiin kuluttajalle vapaus valita palveluntarjoaja eikä linjaus sotisi niin vahvasti yksilönvapauksia vastaan. Valtio osaltaan rajoittaa vapautta harjoittaa elinkeinoa, mikäli se edellyttää yksityisiä toimijoita vaatimaan asiakkailtaan rokotetodistusta.

 

Aikataulu

 

Omat aikataululliset haasteensa on myös rokotetodistuksen käyttöönotossa. Miten perehdytämme sekä yritykset että kansalaiset sen käyttöön? Onko askelmerkit ja suunnitelma tähän jo olemassa? Jos kyseessä on lyhytaikainen ratkaisu, niin kannattaako siihen edes ryhtyä nykyisen rokotusaikataulun puitteissa?

 

Millaisesta ajasta käytännössä puhumme puhuessamme rokotetodistuksesta lyhytaikaisena ratkaisuna? Rokotekattavuus tulisi olla vähintään 70 % maailmanlaajuisesti, ennen kuin tauti tukahtuu. On myös mahdollista, ettei koronalle ole mahdollista saada laumasuojaa. Tämän tiedon valossa rokotetodistuksen kaltaiset toimet eivät näyttäydy kovin lyhytaikaisena ratkaisuna.

 

Valinnanvapaus ja perusoikeudet

 

Perinteiset länsimaalaisiin arvoihin kuuluvat tunnetusti laajat yksilönvapaudet ja perusoikeudet. Koronatodistuksen edellyttäminen koko kansalta haastaakin urakalla kyseisiä arvoja. Tarvitsemme yksilö- ja yrityslähtöisempää lähestymistapaa koronatodistukseen, sillä vapaus ja vastuu ovat niitä arvoja, jotka eivät ole kohdallani kaupan.Kommentit

Suositut tekstit