Yliopisto, debatointi ja miesten kuukautiset

Yliopistomaailmaan kuuluu debatointi, mutta kuuluuko siihen keskustelujen levittäminen etäluennoilta screenshotein Twitterin kaltaiseen kuplaan? Twitterhän on mainio paikka levittää itselleen suotuisia asioita etenkin leikkaa-liimaa mentaliteetilla, kun halutaan pönkittää omaa näkemystään ja egoaan. Sitä kautta kanssaihmisten hyväksyntä on taattua, sillä algoritmit pitävät siitä osaltaan huolen.

Suuren yleisön huomio on taattua etenkin silloin, kun kerrotaan yliopistossa opetettavan miehistä, joilla on kuukautiset. Kuten keskustelujen levittäjä itsekin totesi, tämä ajattelumalli miesten kuukautisista ei ole mitenkään valtavirtaa. Siksi onkin hämmentävää, miten hyväksynnän hakemista Twitterin kaltaiselta alustalta ylistetään niin kovin monen osalta rohkeaksi vedoksi - ainakin asianosaisen itsensä mukaan.

Luennon sisältöön on vaikea ottaa varsinaisesti kantaa, sillä itse en ole törmännyt kyseiseen aiheeseen opetuksessa viimeiseen kahteen vuoteen. Yhdestä asiasta olen kuitenkin melko varma: kyse ei ollut biologian opetuksesta vaan yhteiskuntatieteistä. Yhteiskuntatieteissä sukupuolta, mieheyttä ja naiseutta käsitellään pitkälti yksilön ja kanssaihmisten odotusten kautta. Toisin sanoen mies ja nainen ovat sanoina latautuneita, joihin sisältyy tietynlaisia odotuksia käyttäytymisen ja ulkoisen olemuksen suhteen.

Mies ja nainen ovat siis puhutussa kielessä pelkkiä sanoja, jotka eivät ole mitenkään ownattu yksinoikeudella biologialle. Yliopistossa onkin tyypillistä määritellä tutkimuksessa käytettyjä termejä, sillä ei ole mitenkään yksioikoista miten kukakin ne ymmärtää. Näkemys siis siitä, ettei miehillä ole kuukautisia on aivan yhtä oikeutettu ja perusteltu kuin se, että joillakin miehillä on kuukautiset. Jos tutkimuksen alussa on mieheys määritelty sosiaalisen konstruktion tai sukupuolten moninaisuuden kautta, niin silloin myös miehillä voi olla kuukautiset. Deal with it.

Tällä hetkellä keskustelujen jakaja on ilmeisesti lentänyt ulos kurssilta. Haluankin korostaa, että syy kurssilta ulos lentämiseen tuskin on ollut sen kiistäminen, ettei miehillä ole kuukautisia. Kurssilta on lennetty ulos tai jouduttu jäähylle mitä todennäköisimmin sen vuoksi, ettei ole asiallista jaella kurssilla käydystä keskustelusta screenshotteja sosiaaliseen mediaan sen enempää kuin nauhoitella lähiluennolta kurssikavereiden kommentteja ja jakaa niitä jälkikäteen eteenpäin.

Mitä tästä opimme? Jos haluat haastaa itseäsi ja muita, jatka asioista eri mieltä olemista yliopiston luennoilla - tämän vuoksi kukaan ei lennä kurssilta ulos. Jos et saa hyväksyntää mielipiteillesi luennon aikana, niin älä rankaise keskustelukavereitasi jakamalla keskusteluita minkäänlaisina tallenteina jälkikäteen sosiaaliseen mediaan. Aina voit jatkaa keskustelua muutoin somessa, mutta keskustelukaverisi tuskin odottavat heitä vedettävän enää niihin keskusteluihin mukaan. Jätä siis poliittinen performanssi vähemmälle ja kunnioita heidän yksityisyyttään sen verran, että tyydyt sanoin kuvailemaan mitä älyttömyyksiä mielestäsi on luennolla opetettu. Amen.Kommentit

Suositut tekstit