Tuhansien murheellisten laulujen maa

Kokoomusnuorten tavoiteohjelmaan kirjattiin viimeisimpänä kannabiksen laillistaminen. Kanta muuttui aiemmasta dekriminalisoinnista siihen, että kannabista saisi vastaisuudessa myydä kaupoissa. Laillistamista perustellaan esimerkiksi kannabiksesta saatavilla verotuloilla ja hoitoon hakeutumisen kynnyksen madaltumisella. Olen itse suhtautunut myönteisesti pienien määrien hallussapidon rangaistavuuden poistoon eli dekriminalisointiin, sillä se noudattaisi suurimpien terveysjärjestöjen suosituksia. Olen samoilla linjoilla terveysjärjestöjen kanssa siitä, että huumeidenkäyttöä ei vähennetä saati lopeteta rangaistuksilla vaan esimerkiksi hoitoonohjauksen tehostamisella.

Kannabiksen laillistamisen puoltaminen nuorisojärjestön taholta herättää allekirjoittaneessa kuitenkin uudenlaisen huolen: mikä on suomalaisten nuorten asennoituminen huumeisiin? Ymmärretäänkö huumeiden haittavaikutuksia todella vai keskitytäänkö ihannoimaan suuren maailman menoa, missä joiltain osin kannabikseen suhtautuminen on jo hyvin välitöntä? Globalisaatioon liittyy paljon hyvää, mutta päätettäessä täällä Suomessa siitä mihin olemme menossa yksinkertaisesti se, miten asiat menevät maailmalla, ei riitä perusteluksi. Päätöksiä tehtäessä pitää myös muistaa mistä olemme tulossa. 

Täällä tuhansien murheellisen laulujen maassa ja karussa pohjoisessa on pitkä perinteet alkoholin ongelmakäytön kanssa. Erilaiset tilastot mielenterveysongelmista ja itsemurhaluvuista ovat surkeaa luettavaa suhteutettuna moneen muuhun maapallon kolkkaan. Erityisesti miesten syrjäytymisellä ja alkoholin ongelmakäytöllä on pitkät perinteet, mutta viime aikoina uutisointiin on alkanut ilmestyä yhä enemmän asiantuntijoiden huolestuneita kommentteja nuorten huumeidenkäytöstä ja syrjäytymisestä.

Tosiasiallinen seikka on se, että meidän suomalaisten arjessa nuorten huumeidenkäyttö ja huumekuolemat ovat nosusuhdanteessa. Yhä useampi vanhempi joutuu kohtamaan oman lapsensa kuoleman huumeiden vuoksi. Meidän tulee käydä monipuolista keskustelua huumeiden haittavaikutuksista siinä missä käymme jatkuvasti keskustelua myös alkoholin ja tupakan haittavaikutuksista. Henkilöt, jotka vähättelevät kannabista päihteenä, yrittävät pahimmillaan saada poliittista agendaansa läpi nuorten kustannuksella. Myös monipuolista keskustelua kannabiksen laillistamisen ja dekriminalisoinnin puolesta ja vastaan tarvitaan, mutta keskustelu ei saa perustua sille mikä päihde on enemmän ja vähemmän haitallinen. Kaikissa päihteissä - alkoholissa, tupakassa ja kannabiksessa - on ongelmansa.Kommentit

Suositut tekstit