Turkistarhaus kiellettävä siirtymäajalla

 Arvoisa puoluevaltuuston jäsen,

 

mitenkään väheksymättä turkistarha-alan elinkeinoharjoittajien itsensä ja muiden työllistävää vaikutusta, on korkea aika tarkastella turkistarhausta kokonaisvaltaisemmin. Turkistarhaus ei ole pelkästään työllistäviä vaikutuksia ja verotuloja, vaan se on kohtuutonta kivun ja kärsimyksen tuottamista eläimelle. Turkistarhaus ei kuulu millään tasolla Suomen kaltaiseen moderniin sivistysvaltioon.

 

Pelkän selvitystyön käynnistäminen turkistarha-alan tulevaisuuden näkymistä on vastuutonta jo pelkästään alan yrittäjien kannalta. Turvataksemme sosiaalisesti kestävän siirtymän, meidän on hyväksyttävä edessä olevat tosiasiat ja aloitettava perusteellinen selvitystyö siirtymävaiheesta pikimmiten. Mitä pidemmälle pitkitämme väistämättä edessä olevaa, sitä lyhyemmäksi siirtymävaihe jää. Lyhyestä siirtymäajasta puolestaan kärsivät eniten yrittäjät ja alalla töitä tekevät.

 

Pyydänkin teitä erityisesti pohtimaan sitä, elävätkö Kokoomuksen arvot todella ajassa, jos alamme näinkin selkeässä tilanteessa selvittämään turkistarhauksen tulevaisuuden näkymiä nykytilanteen hyväksymisen sijaan. Euroopan Unionissa on jo viidessätoista maassa ryhdytty toimiin turkistarhauksen kieltämiseksi. Samoin useat tunnetut brändit ovat lopettaneet täysin turkisten käytön ja myynnin. Turkiksilla on tälläkin hetkellä enemmän tarjontaa kuin kysyntää, mikä tarkoittaa sitä, että ala tulee taloudellisesti sukeltamaan ennestään heikosta tilanteesta entistä syvemmälle tulevina vuosina. 


Nykyinen kysynnän ja tarjonnan epäsuhta on myös loistava mittari asenneilmapiirille: tietoisuuden lisääntymisen myötä kuluttajat eivät halua enää tukea eläinten tappamista pelkästään pukeutumisen vuoksi. Turkistarha-alan pelkkä tulevaisuuden näkymien tarkastelu edellä mainitun tiedon valossa on vastuutonta, sillä Kokoomuksen kaltaisen talouspuolueen tulisi ymmärtää kysynnän ja tarjonnan väliset lait.


Kokoomuksen tulee tulevaisuuspuolueen tavoin alkaa valmistautua turkistarhauksen kieltämiseen ja tehdä mahdollisimman perusteellinen selvitystyö siirtymävaiheesta. Siirtymävaiheessa tulee huomioida paitsi alan yrittäjät ja työntekijät, myös kuntatason veromenetysten mahdollinen kompensointi turkistarhauksen kieltämisen myötä.
Kommentit

Lähetä kommentti

Suositut tekstit